دوشنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1392

روز معلم و معلمی که دیگر در بین ما نیست......

چند روز دیگر روز معلم است... ولی افسوس که دیگر در بین ما نیست. توفیق این را نداشتم که شاگرد ایشان باشم ولی همیشه از دوستانم و کسانی که شاگرد استاد بودن تعریف استاد را شنیده بودم.


 دکتر عباس حری از مفاخیر ایران در روز شنبه دار فانی را وداع گفتند. از خداوند عزوجل برای این عزیز دوست داشتنی علو درجات و برای خانواده ایشان صبر جلیل را مسألت داریم.