دایره المعارف بریتانیکا، قدیمی ترین دایره العلوم به زبان انگلیسی، میگوید که مطالب خود را منحصراً بصورت اینترنتی، منتشر خواهد ساخت.

دایره المعارف بریتانیکا ۲۴۴ سال پیش اولین کتاب خود را در «اِدینبرگ» اسکاتلند منتشر کرد ولی در حال حاضر مرکز این شرکت در شیکاگوی آمریکاست.

بریتانیکا میگوید که دیگر مطالب خود را بصورت چاپی منتشر نخواهد کرد.

دایره المعارف بریتانیکا، با وجود قیمت بالای آن که بالغ بر ۱۳۰۰ دلار میشد، در سالهای پس از جنگ جهانی دوم بطور فزاینده ای بصورت زینت بخش و بخشی از وسائل خانه بسیار از آمریکاییان درآمد؛ اما، با ظهور اینترنت و رونق رقیب اینترنتی آن - ویکی پدیا - دیگر فروش بریتانیکا بشدت کاهش یافت.

حق عضویت اینترنتی دایره المعارف بریتانیکا در حال حاضر ماهانه ۷۰ دلار است.

منبع